LAUTA SOLUTIONS

LAUTA opereert op de internationale B2B-markt en helpt bij het opbouwen en het onderhouden van

relaties tussen bedrijven. Onze taak is de ontwikkeling en het beheer van de leveringsketen tussen

producenten en eindgebruikerswaarborgen, door het leveren van de business oplossingen en logistiek

om op deze wijze de verwachtingen van alle betrokken partijen in de keten te vervullen. Het waarborgen

van de kwaliteit, duurzameontwikkeling en de continuïteit van de bedrijfsvoering, evenals de

kosteneffectiviteit zijn belangrijke aspecten van onze diensten en activiteiten.

 

Wij richten ons op het leveren van oplossingen op de volgende gebieden:

Diervoeders

Keramiek en glas

Logistieke dienstverlening

 
Lauta Solutions BV
Burg. de Beaufortweg 18
3833AG Leusden
The Netherlands
© 2017 LAUTA SOLUTIONS

Search